गृहपृष्ठ विश्व बैंकले पैंतालिस अर्ब ऋण सहयोग

विश्व बैंकले पैंतालिस अर्ब ऋण सहयोग

C0f ;xfotf;DaGwL x:tfIf/ l;+xb/af/df cfOtaf/ cfoflht C0f ;xfotf;DaGwL x:tfIf/ ;df/f]xdf cy{dGqL 1fg]Gb|axfb'/ sfsL{ / blIf0f Pl;ofsf nflu ljZj a}+ssL pkfWoIf PGg]6 l8S;gnufot . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौ -नेपालको सामाजिक– आर्थिक विकासका लागी प्रभाव पार्ने तीनवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले चवालीस अर्ब भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।बैंकले शिक्षा तथा तालीम परियोजना ९दोस्रो चरण०, पशुपालन नवप्रवर्तन परियोजना र भूकम्पेत्तर आवासीय भवन पुनःनिर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ऋणस्वरूप उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र दक्षिण एसियाका लागि उक्त बैंकका उपाध्यक्ष एन्नेट डिक्सनको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र यहाँस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम परियोजनाबाट १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा वर्ग, प्राविधिक शिक्षालय तथा तिनका शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी, रोजगारदातृ निकाय लाभान्वित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लागू गर्ने पशुपालन नवप्रवर्तन परियोजना देशका २५ जिल्लामा सञ्चालन हुने र त्यसबाट पशुजन्य उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, आधुनिक बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने छ ।

त्यसैगरी भैँचालोबाट प्रभावित ९६ हजार निजी घर पुनःनिर्माणलाई भूकम्पेत्तर आवासीय भवन पुनःनिर्माण परियोजनाले समेटेको छ । उक्त परियोजना राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

देशीय निर्देशक चिम्याओले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भने सचिव अधिकारीले प्राप्त सहायताप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

प्रकाशित समय ०९:१८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु